Privacybeleid

Privacy is erg belangrijk voor Business Goed Geregeld. Wij verwerken en gebruiken jouw gegevens dan ook op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag kun je een e-mail sturen naar contact@businessgoedgeregeld.nl.

Download hier de privacyverklaring

Artikel 1 Wie zijn wij?
Business Goed Geregeld is een eenmanszaak, gevestigd te Putten aan de Pepersgoed 4
(3882 KP). Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69716250. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
In dit artikel kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

2.1 Nieuwsbrief
Wij gebruiken jouw e-mailadres enkel met jouw expliciete toestemming en bewaren deze niet langer dan jij staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

2.2 Gegevens bij samenwerking
Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, profielfoto, huisstijl, (inloggegevens van) social media accounts, overige accountgegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan drie maanden na het einde van onze samenwerking.

2.3 Videocommunicatiegesprekken.
De videocommunicatiegesprekken die wij hebben, zullen wij opslaan om onze gemaakte afspraken en informatie later in te kunnen zien. Deze opnames bewaren wij tot drie maanden na het einde van onze samenwerking.

2.4 Financiƫle administratie
Voor facturatie en onze financiƫle administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Na 7 jaar zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.

2.5 Gegevens voor marketingdoeleinden
Business Goed Geregeld heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, woonplaats, e-mail, en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens niet langer bewaren dan 3 maanden na het einde van onze samenwerking.

2.6 Gegevens voor website optimalisatie
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Jij hebt ondubbelzinnige toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen je surfgedrag, evenals je gewoonten, levensstijl, worstelingen, doelstellingen en bedrijfsverlangens, ook gebruiken voor marktonderzoek. Deze gegevens zullen wij 1 jaar bewaren.

2.7 Gegevens voor het plaatsen van reacties
Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw user id, naam en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie of wij ons bericht verwijderen.

2.8 Gegevens voor Personeelsadministratie
Voor onze klanten verwerken wij personeelsgegevens, salaris en ziektegegevens in een personeelsbestand. Wij doen dit met expliciete toestemming van onze klanten. Voor de bewaartermijnen en verdere informatie over deze verwerking verwijzen wij je naar de privacyverklaring van onze klant.

2.9 Gegevens van pogingen tot hacken
Uit veiligheidsredenen verzamelen wij tot slot het aantal mislukte inlogpogingen door derden, de ip-adressen van deze pogingen en land van herkomst. Dit doen wij met een maatschappelijk belang. Wij zullen deze gegevens tot drie maanden na onze samenwerking bewaren.

2.10 Ontevreden
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als bezoeker verwerken die wij hebben verkregen van onze klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Business Goed Geregeld om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Business Goed Geregeld, kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Business Goed Geregeld jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Business Goed Geregeld laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@vagoedgeregeld.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Business Goed Geregeld zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming
Business Goed Geregeld kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet voor jou beschikbaar is of een overeenkomst vertraging oplevert.

Artikel 7 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 8 Slotbepalingen
Wij geven het advies deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@vagoedgeregeld.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.